Rodinný dvojdom Častá

Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA
miesto stavby: obec Častá
stavebník: Bratislavský samosprávny kraj
projekt: 2017-2018
realizácia: 2021-2022
stupne PD: štúdia, DSP, DRS
autori: Roman Rosina, Liana Rosinová
spolupráca: Petra Kmecová, Lukáš Rypák
foto: © Jarmila Uhlíková